მისამართი: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. N 93
ტელეფონი: (415) 25 00 10
ელ-ფოსტა: fczugdidi@yahoo.com